Top

Privacybeleid

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening. Wij stellen uw gegevens niet voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing.

Webwinkel
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Luondo. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Luondo heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel. Luondo heeft onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen genomen: toepassing van SSL-encryptie, een firewall en data wordt in de EU op ISO27001 gecertificeerde servers opgeslagen. Luondo maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Luondo behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.
U kunt sinds 1 mei 2018 alleen nog als gast bestellen in onze webwinkel. Er worden geen accounts met wachtwoorden aangemaakt. Het opgebouwde klantenbestand tot deze datum is verwijderd.
In de webwinkel wordt gebruik gemaakt van functionele cookies en statistiekcookies waarbij de IP-adressen zijn afgeschermd. Voor deze cookies is geen cookie-melder nodig.
De webwinkel heeft geen review-optie.

Blogs
Voor de blogs wordt gebruik gemaakt van Blogger. Blogger is onderdeel van Google.
Op de blogs kunt u reacties achterlaten met uw Google account. U kunt ons mailen indien u een reactie wilt laten verwijderen.
Er staat een cookie-melder op de blogs vanwege cookies die gebruikt worden om gerichte advertenties via het advertentienetwerk Adsense van Google te tonen en voor de deelbuttons waarvan het gebruik geregistreerd en gerapporteerd wordt.
Artoek heeft geen toegang tot de gegevens die middels deze cookies verzameld worden.
Op de blogs is het privacybeleid van Google van toepassing.

Email
Vanuit de winkel wordt de geautomatiseerde mail verstuurd door Luondo, zie kopje "webwinkel".
Voor de overige mail wordt gebruik gemaakt van Office365 van Microsoft. Microsoft beschermt de gegevens via krachtige beveiliging en codering. Microsoft respecteert de lokale privacywetgeving. Microsoft gebruikt de inhoud van email niet om gerichte advertenties aan te bieden.

Nieuwsbrieven
Onze webwinkel heeft in het verleden gebruik gemaakt van YMLP voor het verzenden van nieuwsbrieven. Dit account is opgeven en de gegevens zijn verwijderd.
U kunt zich via uw emailadres abonneren op onze blogs. Voor deze service wordt gebruik gemaakt van Feedburner, onderdeel van Google. Uw emailadres wordt met Artoek gedeeld.
Onderaan elke nieuwsbrief staat een 'unsubscribe' link waarmee u uw emailadres zelf kunt verwijderen uit de mailinglist.

Betaalprovider
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Financiële administratie
Wij doen zelf de boekhouding. Gegevens worden niet met derden gedeeld.

Externe verkoopkanalen
Wij verkopen het boek Nageluk via het platform van Bol.com en Boekenbestellen.nl. Als u via deze platformen een bestelling plaatst dan worden er bestelgegevens met ons gedeeld.
Wij verkopen kaarten via het platform van Sendasmile. Sendasmile deelt geen persoonsgegevens met ons.

Google Analytics
Er worden cookies geplaatst van Google om via Analytics inzage te krijgen hoe bezoekers onze websites gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Voor de webwinkel zijn de IP-adressen afgeschermd.

Overheid

In voorkomende gevallen kan Artoek op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. Dus pleeg geen misdaad vermomd in een Artoekpakje.

 

Opgesteld 11 mei 2018 volgens de op dat moment beschikbare gegegevens.
Bijgewerkt 19 december 2018 wegens opheffing YMLP.